Kitap Bölümleri


Yönetim

Kurumların Kaptan Köşkünde İş İnsanı

Kitabın bu bölümünde kurumsallaşma, yönetim ve yönetişim sorunları tartışılıyor. Söyleşide şirketlerin ömrünü uzatmak, etkin biçimde yönetilmelerini sağlamak için yapılması gerekenler, aile şirketlerinin zayıf ve güçlü yönleri ele alınıyor. Değinilen konular arasında ayrıca aile anayasası, kurum kültürü, değerler, girişimcilik, yetkin insan kaynağının önemi ve liderlik gibi başlıklar yer alıyor.

Devamını Okuyun

Ekonomi

Ekonominin Çarkları Arasında İş İnsanı

Ekonominin sorunları üzerinde durulan bu bölümde ana başlıklar, orta gelir tuzağı, inovasyon, verimlilik, enflasyon, kur, teşvikler ve sanayi politikaları... Söyleşide, dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi ve şirketlerimizin başarısı için alınması gereken vizyoner kararlar değerlendiriliyor.

Devamını Okuyun

Sürdürülebilirlik

İş İnsanı ve Gezegenimizin Geleceği

Bu bölümün ağırlıklı konusu, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin iş insanlarını öncelikli olarak ilgilendiren boyutları... Söyleşide dünyamızı tehdit eden en büyük sorun olan iklim değişikliği üzerinde duruluyor. Ortak hedeflere ulaşmanın zorlukları, yeni büyüme paradigmaları ve iş insanları ile siyasetçilerin sorumlulukları tartışılıyor.

Devamını Okuyun

Toplum

Toplumsal Oyuncu Olarak İş İnsanı

Bu bölümde toplumun iş insanına bakışından yola çıkarak şirketlerin toplumsal konularda neler yapabilecekleri ele alınıyor. Söyleşide Türkiye’de hayırseverlik, eğitim, fırsat eşitliği, özel kesimin STK’larla ilişkileri gibi konulara değiniliyor. Bülent Eczacıbaşı’nın yazısı, konuyu kişisel deneyimleri ve Eczacıbaşı Topluluğu’nun sosyal girişimleri açısından ele alan bir değerlendirme niteliğinde...

Devamını Okuyun

Kültür-Sanat

İş İnsanı ve Kültür Dünyamız

Kapsayıcı ve katılımcı kültür politikalarının tartışıldığı bu bölümde, en büyük zenginliğimiz olan kültürün neden aynı zamanda en büyük sorunumuz olduğu üzerinde duruluyor. Yaratıcı insan gücümüzü artırabilmek için eğitim, devlet ve yerel yönetim özelinde neler yapılabileceği dile getiriliyor.

Devamını Okuyun