İş insanı ne iş yapar? Değişen dünyada yeni sorumlulukları nelerdir? Karşı karşıya olduğumuz küresel, yerel sorunların çözümüne iş insanları nasıl katkıda bulunabilir? “Dünyanın en iyi saklanmış sırrı” Türkiye’nin yeni hikâyesi ne olabilir?

Bülent Eczacıbaşı bu kitapta, yönetim, ekonomi, sürdürülebilirlik, toplum ve kültür-sanat alanlarına odaklanarak bu ve benzeri pek çok ufuk açıcı soruyu gündeme taşıyor. Her biri konusunun uzmanı on akademisyenle gerçekleştirdiği söyleşilerden ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak yakın tarihe, bugüne ve geleceğe ilişkin görüşlerini dile getiriyor. İşim Gücüm Budur Benim, iş dünyasını merak edenler, iş yaşamına yeni giren ya da girmeyi düşünen gençler için yazıldı.

Alıntı

İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken.
Uyanır bakarsınız ki mavi.

Deniz yırtılır kimi zaman,
Bilmezsiniz kim diker;
Ben dikerim.

Orhan Veli Kanık
("Dalgacı Mahmut" şiirinden)

Kitabın önsözünü okumak için tıklayın →

Yönetim

Ekonomi

Sürdürülebilirlik

Toplum

Kültür-Sanat

Kitabın bu bölümünde kurumsallaşma, yönetim ve yönetişim sorunları tartışılıyor. Söyleşide şirketlerin ömrünü uzatmak, etkin biçimde yönetilmelerini sağlamak için yapılması gerekenler, aile şirketlerinin zayıf ve güçlü yönlerini ele alınıyor.

Ekonominin sorunları üzerinde durulan bu bölümde ana başlıklar, orta gelir tuzağı, inovasyon, verimlilik, enflasyon, kur, teşvikler ve sanayi politikaları... Söyleşide, dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi...

Bu bölümün ağırlıklı konusu, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin iş insanlarını öncelikli olarak ilgilendiren boyutları… Söyleşide dünyamızı tehdit eden en büyük sorun olan iklim değişikliği üzerinde duruluyor.

Bu bölümde toplumun iş insanına bakışından yola çıkarak şirketlerin toplumsal konularda neler yapabilecekleri ele alınıyor. Söyleşide Türkiye’de hayırseverlik, eğitim, fırsat eşitliği, özel kesimin STK’larla ilişkileri gibi konulara değiniliyor.

Kapsayıcı ve katılımcı kültür politikalarının tartışıldığı bu bölümde, en büyük zenginliğimiz olan kültürün neden aynı zamanda en büyük sorunumuz olduğu üzerinde duruluyor. Yaratıcı insan gücümüzü artırabilmek için eğitim...


Kitap Bölümlerine Gidin →