Ekonominin Çarkları Arasında İş İnsanı

Ekonominin sorunları üzerinde durulan bu bölümde ana başlıklar, orta gelir tuzağı, inovasyon, verimlilik, enflasyon, kur, teşvikler ve sanayi politikaları... Söyleşide, dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi ve şirketlerimizin başarısı için alınması gereken vizyoner kararlar değerlendiriliyor.

Bülent Eczacıbaşı, bölümün sonunda, özellikle sosyo-ekonomik gelişmenin temel koşulları ve yatırım ikliminin önemine odaklanarak; Türkiye’nin yeni “hikâye”sinin nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini sıralıyor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REFET GÜRKAYNAK ve MURAT ÜÇER ile söyleşi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Önemli olan iyi örnekler oluşturmak ve bunları örnek olarak topluma sunmak
Problemleri olduğu gibi, güçlü yönleri de var aile şirketlerinin.
En önemli sorun hissedarlık, yöneticilik ve aile.
Yaşlılık insanların olduğu kadar şirketlerin de bir gerçeği...
Bireyci bir kültüre sahip olmadığımız için, profesyonellik eğilimimiz düşük güven esaslı gidiyor.
Aile anayasası bir dökumandan öte bir düşünce süreci.
Örgütsel yapı yaratıcı düşünmeyi engelleyici olmamalı.
Aile anayasasını kabul ettirecek olan da aslında kurucu ve kurucunun otoritesi.
Etik davranmadığında uzun vadede sen zarar görürsün, şirketini ayakta tutamazsın.
Liderlerin sadece rakamlardan değil değerlerden de bahsetmeleri gerekir.
Girişimcilik ve yenilikçiliğin kaynağı zorlanmaktır.
Girişimcilik doğuştan olan bir özellik midir yoksa öğrenilebilir bir özellik midir?
Yeni kuşağın liderleri en az kendileri kadar eğitimli ve yetenekli insanlarla çalışacaklar ve onları başka türlü yönetemeyecekler.
Ailenin sosyal sermayesi şirket için önemli bir kaynak.

Söyleşi Ortakları

REFET GÜRKAYNAK

Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde profesör ve bölüm başkanıdır. Center for Economic Policy (Londra), Center for Financial Studies (Frankfurt), Center for Economic Studies (Münih) ve Bilim Akademisi üyesidir. Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra Bilkent ve Princeton üniversitelerinden iktisatta lisans ve doktora derecelerini alan Gürkaynak ABD Merkez Bankası’nda iktisatçı olarak çalışmış, Massachusetts Institute of Technology’de misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Araştırma alanları para politikası, mali piyasalar ve genel olarak makro iktisattır. Bu konularda yaptığı yayınlar alanın önde gelen uluslararası dergilerinde yayımlanmıştır. T.C. Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’na danışmanlık yapmış olan Gürkaynak çalışmalarıyla Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TÜBİTAK, T.C. Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’ndan ödüller almıştır.

MURAT ÜÇER

Global Source Türkiye danışmanlığının yanı sıra Turkey Data Monitor kurucu ortağı ve Koç Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesidir. Finans kuruluşlarına, uluslararası firmalara ve kamu kurumlarına makroekonomik danışmanlık yapmakta; Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi üzerine makro ekonomi seminerleri vermektedir. Daha önce Uluslararası Finans Enstitüsü, Credit Suisse ve Uluslararası Para Fonu’nda ekonomist olarak görev almış, 1997’de T.C. Merkez Bankası, 2001’de Hazine başta olmak üzere çeşitli kurumlarda üst düzey danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Lisans ve doktora derecelerini sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi ve Boston College’dan alan Üçer’in Türkiye ekonomisi üzerine çok sayıda makalesinin yanı sıra Türkiye’de 2001 krizi üzerine yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır.