İş İnsanı ve Gezegenimizin Geleceği

Bu bölümün ağırlıklı konusu, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin iş insanlarını öncelikli olarak ilgilendiren boyutları… Söyleşide dünyamızı tehdit eden en büyük sorun olan iklim değişikliği üzerinde duruluyor. Ortak hedeflere ulaşmanın zorlukları, yeni büyüme paradigmaları ve iş insanları ile siyasetçilerin sorumlulukları tartışılıyor.

Bülent Eczacıbaşı’nın değerlendirme yazısında, hem geleceğe yönelik risklere hem de ümit veren gelişmelere dikkat çekiliyor. Sürdürülebilirliğin getirdiği sorumlulukların yanı sıra iş insanlarına sunduğu fırsatlar, sürdürülebilirlik sorunlarının temel nedenleri irdeleniyor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FİKRET ADAMAN ve HANDE PAKER ile söyleşi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Önemli olan iyi örnekler oluşturmak ve bunları örnek olarak topluma sunmak
Problemleri olduğu gibi, güçlü yönleri de var aile şirketlerinin.
En önemli sorun hissedarlık, yöneticilik ve aile.
Yaşlılık insanların olduğu kadar şirketlerin de bir gerçeği...
Bireyci bir kültüre sahip olmadığımız için, profesyonellik eğilimimiz düşük güven esaslı gidiyor.
Aile anayasası bir dökumandan öte bir düşünce süreci.
Örgütsel yapı yaratıcı düşünmeyi engelleyici olmamalı.
Aile anayasasını kabul ettirecek olan da aslında kurucu ve kurucunun otoritesi.
Etik davranmadığında uzun vadede sen zarar görürsün, şirketini ayakta tutamazsın.
Liderlerin sadece rakamlardan değil değerlerden de bahsetmeleri gerekir.
Girişimcilik ve yenilikçiliğin kaynağı zorlanmaktır.
Girişimcilik doğuştan olan bir özellik midir yoksa öğrenilebilir bir özellik midir?
Yeni kuşağın liderleri en az kendileri kadar eğitimli ve yetenekli insanlarla çalışacaklar ve onları başka türlü yönetemeyecekler.
Ailenin sosyal sermayesi şirket için önemli bir kaynak.

Söyleşi Ortakları

FİKRET ADAMAN

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans; Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden doktora derecelerini aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde profesör olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları çevre politikaları, kamu maliyesi, iktisadi düşünce tarihi ve Türkiye’nin ekonomi politiğidir. Makalelerinin yayımlandığı dergiler arasında Antipode, Cambridge Journal of Economics, Conservation Letters, Development and Change, Ecological Economics, Energy Policy, Environmental Politics, New Left Review ve Voluntas bulunmaktadır.

Editörleri arasında yer aldığı Neoliberal Turkey and its Discontents [Neoliberal Türkiye ve Hoşnutsuzları] en son yayımlanan kitabıdır. 2009 yılından bu yana Avrupa Konseyi’ne Türkiye’nin sosyal politikaları üzerine uzman olarak hizmet vermektedir. 2016 yılından bu yana ise UN Sustainable Development Network Solutions (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Ağı Çözümleri) Türkiye ayağına bakmaktadır.

HANDE PAKER

McGill Üniversitesi’nde doktora yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini McGill Üniversitesi’nde, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesidir. Siyaset sosyolojisi ve politik ekoloji alanlarında çalışmaktadır. Araştırma konuları arasında sivil toplum, devlet, vatandaşlık ve çevre siyaseti bulunmaktadır. Bu çerçevede sivil toplum ve devlet ilişkileri biçimleri, yerel ve küresel eksende çevre politikaları, kozmopolit vatandaşlık ve bilhassa çevre sorunları ve kadın hakları üzerine araştırmalar gerçekleştirmiştir. Voluntas, Environmental Politics, Theory and Society, Middle Eastern Studies gibi uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Son olarak sivil toplum oyuncularının iklim değişikliği ve iklim adaleti ile ilgili faaliyetlerini yerel ve ulus ötesi eylem alanlarına odaklanarak analiz eden araştırmalar yürütmektedir.