Kurumların Kaptan Köşkünde İş İnsanı

Kitabın bu bölümünde kurumsallaşma, yönetim ve yönetişim sorunları tartışılıyor. Söyleşide şirketlerin ömrünü uzatmak, etkin biçimde yönetilmelerini sağlamak için yapılması gerekenler, aile şirketlerinin zayıf ve güçlü yönleri ele alınıyor.

Değinilen konular arasında ayrıca aile anayasası, kurum kültürü, değerler, girişimcilik, yetkin insan kaynağının önemi ve liderlik gibi başlıklar yer alıyor.

Bülent Eczacıbaşı değerlendirme yazısında, bir aile şirketi olarak doğan ve büyüyen Eczacıbaşı Topluluğu’nun 75 yıllık öyküsünün yanı sıra, özellikle “yeni kuşağın liderleri” için dikkate alınması gerekenleri aktarıyor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . YILMAZ ARGÜDEN ve ÖZLEM YILDIRIM ÖKTEM ile söyleşi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Önemli olan iyi örnekler oluşturmak ve bunları örnek olarak topluma sunmak
Problemleri olduğu gibi, güçlü yönleri de var aile şirketlerinin.
En önemli sorun hissedarlık, yöneticilik ve aile.
Yaşlılık insanların olduğu kadar şirketlerin de bir gerçeği...
Bireyci bir kültüre sahip olmadığımız için, profesyonellik eğilimimiz düşük güven esaslı gidiyor.
Aile anayasası bir dökumandan öte bir düşünce süreci.
Örgütsel yapı yaratıcı düşünmeyi engelleyici olmamalı.
Aile anayasasını kabul ettirecek olan da aslında kurucu ve kurucunun otoritesi.
Etik davranmadığında uzun vadede sen zarar görürsün, şirketini ayakta tutamazsın.
Liderlerin sadece rakamlardan değil değerlerden de bahsetmeleri gerekir.
Girişimcilik ve yenilikçiliğin kaynağı zorlanmaktır.
Girişimcilik doğuştan olan bir özellik midir yoksa öğrenilebilir bir özellik midir?
Yeni kuşağın liderleri en az kendileri kadar eğitimli ve yetenekli insanlarla çalışacaklar ve onları başka türlü yönetemeyecekler.
Ailenin sosyal sermayesi şirket için önemli bir kaynak.

Söyleşi Ortakları

YILMAZ ARGÜDEN

Kitapları ve makaleleri birçok dilde yayımlanan Argüden, International Finance Corporation (IFC), Kurumsal Yönetişim Grubu Danışma Kurulu üyeliği ve OECD Business Industry Advisory Committee (BIAC) Kamu Yönetişim Komitesi başkan yardımcılığı gibi pek çok uluslararası görev üstlendi. Rothschild Yatırım Bankası’nın Türkiye yönetim kurulu başkanlığının yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 50’yi aşkın şirketin yönetim kurullarında görev aldı. Ulusal Ağlar Danışma Kurulu başkanı seçildiği UN Global Compact yönetim kurulunda görev aldı. Faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürüten, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi’ni kurdu. Kal- Der başkanlığı sırasında Ulusal Kalite Hareketi’ni başlattı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), TESEV, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada iş konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlendi. Avrupa Parlamentosu’nda kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle geleceği şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilen ve B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı seçilen ARGE Danışmanlık’ın yönetim kurulu başkanıdır. Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektedir. Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından “Geleceğin 100 Global Lideri” arasına seçilmiştir.

ÖZLEM YILDIRIM ÖKTEM

Lise öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans derecesini 2000 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden aldı. Bocconi Business School’dan uluslararası ekonomi ve yönetim alanında yüksek lisans derecesini, Bocconi Üniversitesi’nden yönetim alanında doktora derecesini almaya hak kazandı. Türkiye’ye döndükten sonra iki yıl Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde aile holdingleri ve kurumsal yönetim konusunda araştırmalar yaptı. Doçentlik unvanını 2012 yılında yönetim ve strateji alanında aldı. Araştırma alanları aile işletmelerinde sürdürülebilirlik, uluslararasılaşma, yönetim kurulları, tepe yönetim ve nesiller arası geçiş konularını kapsamaktadır. Bu konularda önde gelen yerli ve yabancı dergilerde pek çok makalesi bulunmaktadır. Yaklaşık on yıldır görev yapmakta olduğu Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde stratejik yönetim, insan kaynakları ve araştırma yöntemleri dersleri vermektedir.